77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

ضرورت اجرای شوتینگ زباله در ساختمان (2)

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 9 مرداد 1396 در ساعت 11 : 14 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

در این مسیر نهاد های نظارتی و قانونی نیز کمترین عکس العملی و یا حتی نصیحتی بعمل نیاورده اند تا بیش از این خاطره بهره برداران را آزرده ننمایند . لذا جا دارد شهرداری و پسازمان نظام مهندسی و سازمان مسکن و شهرسازی و دیگر نهاد های ذیربط حداقل تعریف هایی را داشته باشند و از ادامه ندانم کاری های معمول جلوگیری نمایند .

شوتهای فعلی اکثراً محل انفجار کیسه های زباله و حداقل ایراد آن انتشار بوی نامطبوع به تمامی طبقات می باشند و از نظر حفظ محیط زیست و بهداشت آپارتمانی کمترین امکاناتی را به همراه ندارند فلذا لازمست بعنوان حداقل نیاز یک شوتینگ در آپارتمان ها منظور نمود :

1- تدابیری جهت عدم انفجار کیسه ها در هنگام سقوط

2- تعبیه سیستم شستشوی بگونه ای که شستشو بصورت کامل و حتی عندالزوم ضدعفونی نمودن داخل کانال شوتینگ نیز انجام شود .

3- پیش بینی تمهیداتی در اتاق تخلیه که هوای داخل این اتاق به خارج هدایت شود و حتی در صورت امکان هوای تازه را وارد این اتاق نمود تا تخلیه هوا بصورت کامل انجام شود .

4- پیش بینی تمهیداتی جهت جلوگیری از اتش سوزی در اتاق جمع اوری زباله .

5- تخلیه هوای داخل کانال حتماً در بالاترین نقطه ساختمان انجام شود و همیشه فشار منفی در داخل کانال وجود داشته باشد .

6-با پیش بینی استوپر برای دربها و تنظیم ارتفاع و بازشو درب شوت به لحاظ جلوگیری از سقوط کودکان به داخل کانال جلوگیری شود .

7-پیش بینی عایق صوت جهت عدم انتقال صدا به واحدهای مسکونی .

آنچه که مسلم است این حداقل خواسته و نیاز یک مجتمع از شوت زباله میباشد و می بایستی از امکاناتی که نتیجه عملکرد آنها اغلب مغایر اهداف مسئولین محیط زیست بوده فاصله گرفت و حتی اگر در بدو امر ظاهراً از گزینه های مناسب بنظر برسد .

لذا می توان گامهای بعدی و گزینه های تکمیلی را همگام با اقدامات  زیست محیطی جاری منظور نمود .

بدیهی است با فرض وجود نقاط قوت یاد شده در این سیستم می توان از بهره برداران خواست که در رعایت موازینی که بر عهده آنهاست کمر همت ببندند . آنچه مسلم است اگر سیستم قادر به انجام کار مناسب نباشد بهره بردار هم قادر به اصلاح سیستم معیوب نخواهد بود . 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :