77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های در حال انجام شوتینگ

 

 1.  پروژه شوتینگ فودکورت 8 طبقه مجتمع تجاری اداری چندمنظوره فرمانیه سازنده شرکت سبز سازان متین .(به اتمام رسید)
 2.  پروژه 22 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار (ساختمان اول ) واقع در تهران .(به اتمام رسید)
 3.  پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی 120 واحدی ظفر واقع در تهران . (به اتمام رسید)
 4.  پروژه 24 طبقه در دو رایزر تعاونی مسکن خاتم الانبیاء واقع در شیراز . (به اتمام رسید )
 5. پروژه شوتینگ 23 طبقه مسکونی تعاونی مسکن ایزدیار واقع در منطقه 22 تهران (ساختمان دوم به اتمام رسید)
 6. پروژه شوتینگ 23 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار ساختمان سوم . 
 7. پروژه شوتینگ زباله 7 طبقه مسکونی در قیطریه سازنده مهندس عصاره (به اتمام رسید) 
 8. پروژه شوتینگ زباله 13 طبقه مسکونی مروارید نیاوران سازنده شرکت مدیریت ساخت تجارت .( به اتمام رسید)
 9. پروژه شوتینگ زباله 34 طبقه در دو رایزر شرکت یاران قدیم کیش .
 10. پروژه شوتینگ زباله مجتمع مسکونی سایه 7 طبقه واقع در جزیره کیش .
 11.