77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های در حال انجام شوتینگ

 

  1.  پروژه 8 طبقه مجتمع تجاری اداری چندمنظوره فرمانیه سازنده شرکت سبز سازان متین .(شوتینگ فودکورت)
  2.  پروژه 22 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار (ساختمان اول ) واقع در تهران .
  3.  پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی 120 واحدی ظفر واقع در تهران .
  4.  پروژه 24 طبقه در دو رایزر تعاونی مسکن خاتم الانبیاء واقع در شیراز .