77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های در حال انجام شوتینگ

 

  1.  پروژه شوتینگ فودکورت 8 طبقه مجتمع تجاری اداری چندمنظوره فرمانیه سازنده شرکت سبز سازان متین .(به اتمام رسید)
  2.  پروژه 22 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار (ساختمان اول ) واقع در تهران .(به اتمام رسید)
  3.  پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی 120 واحدی ظفر واقع در تهران . (به اتمام رسید)
  4.  پروژه 24 طبقه در دو رایزر تعاونی مسکن خاتم الانبیاء واقع در شیراز . (به اتمام رسید )
  5. پروژه شوتینگ 23 طبقه مسکونی تعاونی مسکن ایزدیار واقع در منطقه 22 تهران (ساختمان دوم به اتمام رسید)
  6. پروژه شوتینگ 23 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار ساختمان سوم . 
  7. پروژه شوتینگ زباله 7 طبقه مسکونی در قیطریه سازنده مهندس عصاره (به اتمام رسید) 
  8. پروژه شوتینگ زباله 13 طبقه مسکونی مروارید نیاوران سازنده شرکت مدیریت ساخت تجارت .