77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

شوتینگ زباله | شرکت نخستین کار

با استعانت  از حضرت  حق و با تقدیم شایسته ترین احترامات 

این شرکت با توجه به وسعت شهر ها و ساکن شدن مردم در آپارتمان ها و نیاز ساکنین به رفاه بیشتر نسبت به تولید و اجرای سیستم شوتینگ زباله با استفاده از نمونه آمریکایی اقدام نمود ولی پس از چندی با توجه به نیازهای استفاده کنندگان و با استفاده از تجارب مهندسین مجرب و پرسنل نسبت به تولید شوتینگ زباله با طراحی ایرانی اقدام نمود و با توجه به اینکه تمام دستگاه ها نیاز به بروز رسانی دارند سیستم شوتینگ زباله نیز از این امر مستثنی نبود و نتیجتاً شوتینگ زباله تولید شده را دائما بروزرسانی نمودیم تا اشکالات و معایب آن از هر نظر به حداقل رسید و امروز به جرأت میتوان ادعا کرد که شوتینگ زباله تولیدی ما حتی از نمونه های خارجی نیز عملکرد و بازدهی بهتری دارد. 

 تعهد کاری و رضایت مشتریان همیشه مهمترین هدف ماست