77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های در حال انجام دودکش

  1. ساخت و نصب دودکش های موتورخانه سیتی سنتر شهر یزد فاز اول (به اتمام رسید)  
  2. ساخت و نصب دودکش های ساختمان مسکونی درحال ساخت شرکت دنو در قیطریه.( به اتمام رسید)
  3. ساخت و نصب دودکش های ساختمان آرتا مهر در تهران .
  4. ساخت و نصب کلاهک دودکش های ساختمان اداری بانک صادرات خیابان سمیه ( به اتمام رسید) 
  5. فاز دوم ساخت و نصب دودکش بویلر های سیتی سنتر یزد .