77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

دمپرهای تنظیم هوا در کانال ها 2

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 12 مهر 1396 در ساعت 14 : 17 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

دمپرهای تنظیم هوا در کانال ها قسمت دوم :

ممکن است دمپرهای هوا از انواع یک تیغه ای تک جداره یا دو جداره و یا چند تیغه و تک جداره یا چند تیغه دو جداره و یا چند تیغه موازی و یا چند تیغه ای مخالف باشند .

1- دمپر هایی که بویسله فرمان دستی کنترل میشوند باید قفل داشته باشند تا امکان تنظیم بصورت ثابت را داشته باشد و کنترل قفل باید از خارج کانال انجام پذیرد و درجه بندی یا نشان وضعیت دمپر در بیرون کانال هم قابل دید باشد .

2- در کانال های هوا با دمپرهای تک تیغه یک جداره می بایست حداکثر اندازه سطح مقطع 30 سانتیمتر در 30 سانتیمتر باشد و در دمپرهای تک تیغه دو جداره حداکثر اندازه سطح مقطع 30 سانت عرض و 120 سانتیمتر طول تیغه باشد .

3- اندازه دمپرهای چند تیغه دو جداره می بایست به طول تیغه 120 سانتیمتر در 240 سانتیمتر باشند و اگر مقطع کانال هوا بزرگتر بود می بایست از چند دمپر که هر کدام بصورت جدا فرمان بگیرند استفاده شود .

4- در دمپر هایی که بصورت قطع و وصل جریان هوا کار میکنند بهتر این است که از نوع چند تیغه ای موازی استفاده شود .

5- دمپر های چند تیغه ای موازی و یا مخالف که پشت دریچه های هوا نصب میشوند نیز نباید برای تنظیم و تعادل مقدار جریان هوا استفاده کرد و قابل ذکر است که بستن این دمپرها به میزان بیشتر از یک چهارم تا یک دوم بر حسب ساخت ایجاد صدا و مزاحمت مینماید .      

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :