77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

دمپر آتش و دود

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 29 مهر 1396 در ساعت 16 : 52 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

بخش اول :

دمپر آتش و دود :

الف) در تاسیسات مورد بحث در مشخصات فنی عمومی ساخت ونصب و آزمایش ها می بایستی طبق ضوابط دمپرآتش و دود انجام شود .

1- دمپر آتش باید با رعایت ضابطه های درج شده در استاندارد ساخته و آزمایش شوند .

2- دمپر دود می بایستی با رعایت ضابطه های استاندارد ansi/ul-555 و ansi/amca 500 ساخته و آزمایش شده باشند . 

ب) تعاریف :

1) دمپر آتش : وسیله ای است که روی جدارهای جدا کننده یک منطقه آتش از منطقه مجاور آن محل و در مسیر یک سیستم توزیع یا تخلیه هوا نصب میشود و در زمان آتش سوزی به صورت اتوماتیک بسته میشود و از عبور شعله های آتش جلوگیری مینماید و جداسازی یک منطقه آتش را که برای مقاومت معین طراحی شده را تامین مینماید . 

2) دمپر دود : دمپر ها به منظور هایی چند ساخته میشوند مثل جلوگیری از نشر دود در سیستم های تخلیه و یا توزیع هوا در زمان آتش سوزی و یا جلوگیری از جابجایی دود در ساختمان و همینطور دمپرها به صورت اتوماتیک در زمان خطر سیستم های توزیع و تخلیه هوا را میبندند .

3) دمپر مشترک دود و آتش : وسیله ای است که هر دو کارکرد دمپر دود و آتش را با هم دارد . 

پ) هر کجا که کانال از جداره های یک منطقه آتش مثل دیوار یا کف یا سقف که برای زمان مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شده باشد عبور نماید روی آن جدار باید دمپر آتش نصب شود و در موارد زیر دمپر آتش لازم نیست : 

1- در عبور کانال هوا از تیغه های داخلی یک منطقه آتش 

2- در عبور کانال هوا از جداره هایی که برای زمان مقاومت معینی در برابر آتش طراحی نشده است 

3-در کانال های قائم که از بام ساختمان عبور میکند و به هوای خارج باز باشد 

4- وقتی کانال هوا فولادی و جزیی از سیستم تخلیه دود باشد 

5- وقتی کانال هوا فولادی و از دیوار راهرو به فضای مجاور عبور کند ولی در این فضا هیچ دهانه باز یا دریچه ای نباشد 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :