77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های انجام شده شوتینگ

10 / 10
از 1 کاربر

  1. شوتینگ ملحفه بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان .

2. شوتینگ زباله و ملحفه بیمارستان شهید مبینی سبزوار .

3. شوتینگ زباله پروژه 20 طبقه کومه نوین واقع در الهیه (شرکت ساختمانی کومه نوین).

4. شوتینگ زباله پروژه 9 طبقه تعاونی مسکن وزارت بازرگانی در طرشت .

5. شوتینگ زباله پروژه 16 طبقه کومه نوین در نیاوران .

6. شوتینگ زباله پروژه مجتمع تجاری نارون واقع در نیاوران .

7.  شوتینگ پروژه مجتمع مسکونی سبحان واقع در قیطریه (شرکت برج آوران ابنیه).

8. شوتینگ زباله پروژه مسکونی 19 طبقه واقع درنیاوران مهندس غلامپور .

9. شوتینگ پروژه مسکونی 16 طبقه بهشت واقع در زعفرانيه .

10. شوتینگ زباله پروژه تعاونی مسکن بانک سپه واقع در خیابان دربند .

11. شوت زباله پروژه 14 طبقه آبشار واقع در الهیه .

12. شوتینگ پروژه 21 طبقه گلپاد واقع در الهیه (شرکت ساختمانی شایگان ) .

13. شوت زباله پروژه 7 طبقه پارک وی در خیابان ولیعصر مهندس ضرابی .

14. شوتینگ پروژه 9 طبقه تعاونی مسکن وزارت راه واقع در پونک .

15.شوتینگ زباله پروژه 7 طبقه کوهسار مهندس احمدی واقع در نیاوران .

16.شوتینگ زباله پروژه 17 طبقه آیدا واقع در آجودانیه (شرکت ساختمانی تهران مهراس) 

17.شوتینگ پروژه 18 طبقه سرو پارسا واقع در الهیه .

18.شوتینگ زباله پروژه 15 طبقه تعاونی مسکن والفجر ارتش واقع در پاسداران .

19.شوتینگ زباله پروژه 22 طبقه مجتمع مسکونی نظام پزشکی واقع در کاشانک سازنده شرکت رهساز عمران پی .

20. شوتینگ پروژه 19 طبقه محراب واقع در کامرانیه .

21.شوتینگ پروژه مجتمع مسکونی تعاونی مسکن پارس سوئیچ واقع در شهرستان زنجان .

22. شوتینگ پروژه 10 طبقه تعاونی مسکن دانشگاه زنجان .

23. شوتینگ زباله پروژه 19 طبقه برج آفتاب در خیابان ولنجک .

24. شوتینگ پروژه 12 طبقه برج سفید واقع در سعادت آباد . 

25. شوتینگ زباله پروژه مجتمع مسکونی شاهين دژ واقع در سوهانک (شرکت آتی ساز ) .

26. شوتینگ پروژه مجتمع مسکونی 17 طبقه الگانت واقع در نیاوران .

27.شوتینگ زباله پروژه 25 طبقه مسکونی  نظام پزشکی ابن سینا واقع در خیابان ظفر سازنده شرکت رکیندژ .

28. شوتینگ پروژه  18 طبقه مجتمع مسکونی پارک واقع در خیابان آجودانیه .

29.شوتینگ زباله پروژه 18 طبقه مجتمع مسکونی تختی واقع در الهیه .

30. شوتینگ زباله پروژه 8 طبقه تعاونی مسکن توانیر واقع در شهرستان اهواز .

31. شوتینگ پروژه18 طبقه کوهستان تعاونی مسکن ارتش  واقع در تعاونی هفت گانه سعادت آباد .

32. شوتینگ پروژه 16 طبقه برج نیاوران واقع در خیابان نیاوران .

33. شوتینگ زباله پروژه 15 طبقه ایساتیس واقع در خیابان ولنجک .

34. شوتینگ زباله پروژه 50 طبقه  مجتمع های مسکونی تجاری در4 رایزر واقع در کشور قزاقستان ( شرکت ساختمانی دیداس) .

35.شوتینگ پروژه 16 طبقه آسا واقع در زعفرانیه (وابسته به شرکت ساختمانی سخت آژند) .

36. شوتینگ زباله پروژه 27 طبقه مجتمع مسکونی ایران زمین واقع در سعادت آباد (شرکت ساختمانی شایگان) .

37.شوتینگ پروژه 5 طبقه دانشکده علوم پزشکی بوشهر .

38. شوتینگ پروژه 25 طبقه مجتمع مسکونی تجاری مهستان واقع در شهرک غرب (شرکت ساختمانی مهستان) .

39.شوتینگ زباله پروژه 7 طبقه ساختمان دانشگاه آزاد واقع در پونک .

40.شوتینگ زباله پروژه 12 طبقه مجتمع مسکونی شرکت تعاونی مسکن مهندسین در 4 رایزر واقع در مهرشهر کرج .

41. شوتینگ پروژه 10 طبقه مژده واقع در نیاوران خیابان عرفانی .

42. شوتینگ زباله پروژه 10 طبقه شرکت عمران و توسعه شهرک قدس واقع در خیابان ولنجک .

43.شوتینگ زباله پروژه 7 طبقه دروس مهندس عرب .

44. شوتینگ پروژه 17 طبقه مجتمع مسکونی رزیدنس پارک واقع در الهیه ( آقایان مهندس دلیری و غلامپور) .

45. شوتینگ زباله پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی برج ارغوان واقع در فرمانیه .

46.شوتینگ زباله پروژه مجتمع مسکونی 22 طبقه شرکت سرمایه گذاری مسکن واقع در پاسداران میدان هروی .

47.شوتینگ زباله پروژه مجتمع اداری و تجاری 11 طبقه استاد شهریار واقع در شهرک غرب (شرکت تهران تارک) .

48. شوتینگ زباله ساختمانهای مسکونی 20 طبقه پروژه  امین (آ1)و(آ2)و(آ3)و(آ4)و(آ5)و(آ6)و(آ7) شرکت عمران وتولیدی نیرو .

49.شوتینگ پروژه  24 طبقه تأمین اجتماعی تبریز .

50. شوتینگ پروژه 7  طبقه مسکونی هزارویکشب در کرمان .

51. شوتینگ زباله پروژه 36  طبقه هشتگرد در دورایزر سازنده شرکت عمران وتولیدی نیرو .

52. شوتینگ پروژه 10 طبقه گلرود ابنیه سد واقع در کامرانیه .

53. شوتینگ زباله پروژه 20  طبقه ساختمان مسکونی 2 رایزر واقع در شهرستان بیرجند .

54. شوتینگ پروژه 40  طبقه شرکت سرمایه گذاری مسکن 4 رایزر واقع در شیراز . 

55. شوتینگ زباله پروژه 8 طبقه مسکونی آفتاب واقع در کرمان .

56. شوتینگزباله پروژه 42 طبقه مجتمع ساختمانهای شرکت کارخانه خانه سازی در 6 رایزر واقع در شهر همدان .

57. شوتینگ پروژه 20 طبقه مدوبن واقع در شهرک توریستی نمک آبرود .

58. شوتینگ پروژه 30 طبقه مجتمع صدف در 3 رایزر واقع در بیرجند .

59. شوتینگ زباله پروژه 712 واحدی تعاونی مسکن غدیر سپاه پاسداران واقع در همدان مشتمل بر بیش از 20 رایزر .

60. شوتینگ زباله پروژه 40 طبقه مجتمع مسکونی تعاونی مسکن مخابرات اراک . 

61. شوتینگ پروژه50 طبقه الماس خاورمیانه 2 رایزر واقع در متل قو .

62. شوتینگ پروژه 6000 واحدی مسکن مهر ملایر .

63. شوتینگ زباله پروژه 11 طبقه ساختمان مسکونی گلزار واقع در میدان حسین آباد پاسداران .

64. شوتینگ پروژه 65 طبقه مسکن مهر در 5 رایزر واقع در کرمانشاه .

65. شوتینگ زباله پروژه 20 طبقه مجتمع نقش جهان در دو رایزر واقع در اصفهان .

66. شوتینگ پروژه 43 طبقه مسکونی اداری شرکت دیپلمات کیش در 3 رایزر واقع در جزیره کیش .

67. شوتینگ پروژه 15 طبقه مسکونی شرکت دنو در 2 رایزر واقع در قیطریه تهران .

68. شوتینگ زباله پروژه 81 طبقه شرکت سرمایه گذاری مسکن صنایع کیش در 4 رایزر واقع در جزیره کیش .

69. شوتینگ زباله پروژه 44 طبقه برج های دوقلوی آپادانا در دو رایزر واقع در جزیره قشم .

70. شوتینگ زباله پروژه 18 طبقه آفتاب چشم انداز شرکت عمارت هشتم شرق در دو رایزر 9 طبقه واقع در مشهد مقدس .

71. شوتینگ زباله پروژه 14 طبقه توسعه هتل کوثراصفهان در دورایزر 7 طیقه شوت ملحفه و زباله در شهر اصفهان .  

72. شوتینگ پروژه 18 طبقه مهتاب چشم انداز شرکت عمارت هشتم شرق در دو رایزر 9 طبقه واقع در مشهد مقدس .

73. شوتینگ زباله پروژه 10 طبقه مسکونی تعاونی مسکن شهید مطهری واقع در در شهرک البرز بزرگراه بابائی تهران.

74. شوتینگ زباله پروژه 10 طبقه مسکونی واقع در اوین درکه تهران .

75. شوتینگ پروژه 12طبقه مسکونی تعاونی مسکن ارتش واقع در شهرک البرزبزرگراه بابائی تهران 

76. شوتینگ زباله پروژه 30 طبقه یاس در دو رایزر واقع در جزیره کیش .  

77. شوتینگ زباله پروژه 7 طبقه مجتمع وحدانی واقع در شهرستان بهبهان .

78. شوتینگ پروژه 30 طبقه تعاونی مسکن فرهنگیان در سه رایزر واقع در شهرستان رفسنجان .

79. شوتینگ زباله پروژه 18 طبقه آسمان شرکت عمارت هشتم شرق در دو رایزر 9 طبقه واقع در مشهد مقدس .

80. شوتینگ زباله پروژه 24 طبقه تعاونی مسکن صابرین در2رایزر 12 طبقه واقع در شهرک البرز بزرگراه بابائی تهران  .

81. شوتینگ زباله پروژه 408 طبقه کوی کوثر  بنیاد مسکن استان مرکزی در 34 رایزر 12 طبقه واقع در اراک .

82. شوتینگ زباله پروژه 9 طبقه گلستان واقع در نیاوران سازنده آقای دکتر خرمی .

83. شوتینگ پروژه 21 طبقه تعاونی مسکن مخابرات سپاه واقع در تهران منطقه 22.

84. شوتینگ پروژه 30 طبقه در 2 رایزر تعاونی مسکن پؤوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  واقع درمنطقه 22تهران .

85. شوتینگ زباله پروژه 12 طبقه تعاونی مسکن حفاظت واقع در شهرک البرز بزرگراه بابایی تهران .

86. شوتینگ پروژه 18 طبقه در 2 رایزر شرکت ساختمانی عمران ومسکن اصفهان واقع در شیراز . 

87. شوتینگ پروژه 22 طبقه نگین دیباجی شرکت ساختمانی معلم واقع در تهران .

88. شوتینگ پروژه 12 طبقه مسکونی تعاونی مسکن ارتش واقع در شهرک البرز بزرگراه بابائی تهران (بلوک a8).

89. شوتینگ زباله پروژه 30 طبقه تعاونی مسکن کارکنان نیروگاه شهید مفتح در 2 رایزر واقع در همدان .

90. شوتینگ زباله پروژه 7 طبقه مسکونی وحدانی واقع در شهرستان بهبهان .

91. شوتینگ زباله پروژه 14 طبقه سیتی سنتر واقع در قشم .

92. شوتینگ زباله پروژه 14 طبقه مجتمع تجاری اداری بل سنتر البرز واقع در کرج .

93. شوتینگ زباله پروژه 16 طبقه مسکونی در 2 رایزر واقع در قم .

94. شوتینگ زباله پروژه  408 طبقه  کوی کوثر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 34 رایزر واقع در شهر اراک 

95. شوتینگ زباله پروژه 12 طبقه مسکونی تعاونی مسکن ارتش واقع در شهرک البرز بزرگراه بابائی تهران (بلوک a9).

96. شوتینگ زباله پروژه 12 طبقه مسکونی تعاونی مسکن ارتش واقع در شهرک البرز بزرگراه بابائی تهران (بلوک a10).

97. شوتینگ زباله پروژه 11 طبقه مسکونی ایثار واقع در شهر شیراز .

98. شوتینگ زباله پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی ظفر شرکت ساختمانی رکیندژ واقع در تهران .

99. شوتینگ زباله پروژه 12 طبقه تعاونی مسکن نیروی دریایی سپاه واقع در شهرک البرز بزرگراه بابائی تهران (بلوک a12).

100. شوتینگ زباله پروژه 80 طبقه مهرمینای کیش واقع در جزیره کیش .

101.شوتینگ زباله پروژه 20 طبقه مجتمع تجاری مسکونی بانک پاسارگاد واقع در وردآورد .

102. شوتینگ زباله پروژه 42 طبقه تعاونی مسکن پیشگامان همت واقع در منطقه 22 تهران در 2 رایزر .

103.شوتینگ زباله پروژه 9 طبقه مسکونی پارمیس واقع در اراک .

104.شوتینگ زباله پروژه 36 طبقه مسکونی شرکت ساختمانی شایگان واقع در الهیه در 3 رایزر .

105.شوتینگ زباله پروژه 8 طبقه هتل آپارتمان دکتر پهلوان واقع در جزیره کیش .

106.شوتینگ زباله پروژه 8 طبقه مسکونی واقع در اراک .

107.شوتینگ زباله پروژه 25 طبقه مسکونی در دو رایزر شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن واقع در شیراز .  

108.شوتینگ زباله پروژه 13 طبقه غدیر بانک صادرات واقع در تهران .

109.شوتینگ زباله پروژه 20 طبقه میلاد قشم واقع در جزیره قشم .

110.شوتینگ زباله پروژه 18 طبقه چشم انداز شرکت عمارت هشتم شرق واقع در مشهد در 2 رایزر .

111. شوتینگ زباله پروژه 24 طبقه شرکت استواربنای پاسارگادواقع در اراک در دو رایزر .

112. شوتینگ زباله پروژه 42 طبقه تعاونی مسکن 12 فروردین در دو رایزر واقع در منطقه 22 تهران .

113. شوتینگ زباله پروژه 24 طبقه تعاونی مسکن خاتم الانبیاء در دو رایزر واقع در شیراز .

114. شوتینگ زباله پروژه 23 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار (ساختمان اول) در تهران .

115. شوتینگ زباله ساختمان 5 طبقه مهندس عصاره در قیطریه تهران .

116. شوتینگ زباله ساختمان 12 طبقه مروارید در نیاوران تهران سازنده شرکت ساختمانی مدیریت ساخت تجارت .

117. شوتینگ زباله پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی ظفر شرکت ساختمانی رکیندژ . 

118. شوتینگ زباله فودکورت مجتمع تجاری اداری فرمانیه شرکت سبزسازان متین در تهران .

119. شوتینگ زباله پروژه 46 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار (ساختمان دوم و سوم ) در تهران .

120. شوتینگ زباله پروژه 36 طبقه در دو رایزر سازنده شرکت ساختمانی یاران قدیم در جزیره کیش .   

121. شوتینگ زباله پروژه 9 طبقه ساختمان مسکونی پل رومی تهران .

122. شوتینگ زباله پروژه 8 طبقه مسکونی سایه سازنده شرکت ساختمانی یاران قدیم واقع در جزیره کیش .

 123.