77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های در حال انجام دودکش

10 / 10
از 1 کاربر
  1. ساخت و نصب دودکش های موتورخانه سیتی سنتر شهر یزد فاز اول (به اتمام رسید)  
  2. ساخت و نصب دودکش های ساختمان مسکونی درحال ساخت شرکت دنو در قیطریه.( به اتمام رسید)
  3. ساخت و نصب دودکش های ساختمان آرتا مهر در تهران .(به اتمام رسید)
  4. ساخت و نصب کلاهک دودکش های ساختمان اداری بانک صادرات خیابان سمیه ( به اتمام رسید) 
  5. فاز دوم ساخت و نصب دودکش بویلر های سیتی سنتر یزد . (به اتمام رسید)
  6. ساخت و نصب دودکش برج های تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی پروژه خرازی در تهران .  (تحویل شد)
  7. تهیه و ساخت و نصب دودکش های فاز دوم برج های 30 طبقه تعاونی مسکن آماد سپاه در شهرک شهید خرازی تهران در 6 رایزر . (تحویل شد)
  8. تهیه و ساخت و نصب دودکش ساختمان مسکونی 13 طبقه در نیاوران در 2 رایزر .( تحویل شد)
  9. تهیه و ساخت و نصب دودکش ساختمان مسکونی 8 طبقه در خیابان لواسانی تهران .