77335083
ورود کاربران  /  عضویت کاربران

پروژه های در حال انجام شوتینگ

10 / 10
از 1 کاربر

 

 1.  پروژه شوتینگ فودکورت 8 طبقه مجتمع تجاری اداری چندمنظوره فرمانیه سازنده شرکت سبز سازان متین .(به اتمام رسید)
 2.  پروژه 22 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار (ساختمان اول ) واقع در تهران .(به اتمام رسید)
 3.  پروژه 21 طبقه مجتمع مسکونی 120 واحدی ظفر واقع در تهران . (به اتمام رسید)
 4.  پروژه 24 طبقه در دو رایزر تعاونی مسکن خاتم الانبیاء واقع در شیراز . (به اتمام رسید )
 5. پروژه شوتینگ 23 طبقه مسکونی تعاونی مسکن ایزدیار واقع در منطقه 22 تهران (ساختمان دوم به اتمام رسید)
 6. پروژه شوتینگ 23 طبقه تعاونی مسکن ایزدیار ساختمان سوم . 
 7. پروژه شوتینگ زباله 7 طبقه مسکونی در قیطریه سازنده مهندس عصاره (به اتمام رسید) 
 8. پروژه شوتینگ زباله 13 طبقه مسکونی مروارید نیاوران سازنده شرکت مدیریت ساخت تجارت .( به اتمام رسید)
 9. پروژه شوتینگ زباله 34 طبقه در دو رایزر شرکت یاران قدیم کیش .(به اتمام رسید)
 10. پروژه شوتینگ زباله مجتمع مسکونی سایه 7 طبقه واقع در جزیره کیش . (به اتمام رسید)
 11. پروژه شوتینگ زباله ساختمان مسکونی پل رومی 9 طبقه در تهران .(به اتمام رسید)
 12. پروژه شوتینگ زباله مسکونی رزلند 26 طبقه در دو رایزر  واقع در شهر یزد . ( به اتمام رسید) 
 13.    پروژه شوتینگ زباله ساختمان مسکونی شروین 12 طبقه در بندرعباس .(به اتمام رسید)
 14. پروژه شوتینگ زباله ساختمان مسکونی یاس 9 طبقه در اراک .  (به اتمام رسید)
 15. پروژه شوتینگ زباله ساختمان مسکونی آفتاب 7 طبقه در جزیره کیش ( به اتمام رسید)
 16. شوتینگ زباله پروژه ساختمان های 12 طبقه محیا کوی کوثر اراک مجموعاً 96 طبقه . (به اتمام رسید)
 17. شوتینگ زباله پروژه ستاره کیش بلوک های 70 و 71 مجموعاً 25 طبقه . (به اتمام رسید)
 18. شوتینگ زباله پروژه مسکونی برج های دوقلوی آسا در گرگان مجموعاً 22 طبقه . (به اتمام رسید) 
 19. شوتینگ پروژه 15 طبقه تجاری روبان نور تهران .(به اتمام رسید)

20 .  شوتینگ پروژه مسکونی کرانه 34 طبقه واقع در جزیره کیش . ( به اتمام رسید )

21. شوتینگ پروژه مسکونی مهیا مجموعا 20 طبقه در 2 رایزر کوی کوثر اراک . 

22. شوتینگ پروژه مسکونی سیحون در 2 رایزر 10 طبقه واقع در ارومیه . (به اتمام رسید)

23. شوتینگ پروژه رویای کیش شرکت  آ . س .پ 34 طبقه در 2 رایزر و در جزیره کیش .

24. شوتینگ پروژه رویای کیش شرکت پارس سازه 17 طبقه در جزیره کیش .

25. شوتینگ پروژه دامون ساحلی 96 طبقه و در 4 رایزر در جزیره کیش .

26. شوتینگ پروژه مجتمع مسکونی ستاره در 39 طبقه و 2 رایزر واقع در جزیره کیش .

27. شوتینگ پروژه مسکونی سازه اندیشان در 23 طبقه و در جزیره کیش . ( به اتمام رسید)

28. شوتینگ ساختمان 11 طبقه از پروژه مهیا کوی کوثر اراک .